Excel

I-convert ang oras sa pera

Convert Time Money

Formula ng Excel: I-convert ang oras sa peraGenerikong pormula
=(time*24)*rate
Buod

Upang i-convert ang isang Oras ng Excel sa pera batay sa isang oras-oras na rate, i-convert muna ang oras sa isang decimal na halaga. Sa ipinakita na pormula, ang pormula sa D5, na nakopya sa talahanayan, ay: 
=(B5*24)*C5
Paliwanag

Ang mga oras ng Excel ay nakaimbak bilang praksyonal na bahagi ng isang araw . Halimbawa, 12 oras ay katumbas ng 0.5, at 18 oras ay katumbas ng 0.75. Nangangahulugan ito kung susubukan mong i-multiply ang oras ng Excel sa pamamagitan ng isang oras-oras na rate, makakakuha ka ng isang kabuuang mas mababa sa inaasahan.

Ang trick ay ang unang i-convert ang oras ng Excel sa isang decimal time sa pamamagitan ng pag-multiply ng 24.

 
=(B5*24) // returns 1

Pagkatapos ay maaari kang magparami sa oras-oras na rate:

 
=(B5*24)*C5 =1*C5 =1*10 =10

Tandaan: ayon sa teknikal, ang panaklong sa pormula sa itaas ay hindi kinakailangan at idinagdag para sa kalinawan lamang.Mga tagal ng pag-format ng oras

Bilang default, maaaring magpakita ang Excel ng oras, kahit na ang oras na kumakatawan sa isang tagal, gamit ang AM / PM. Halimbawa, kung mayroon kang isang kinakalkula na oras ng 6 na oras, maaaring ipakita ito ng Excel bilang 6:00 AM. Upang alisin ang AM / PM, maglapat ng a format ng pasadyang numero gusto:

 
h:mm // display hours and minutes

Sa mga kaso kung saan lumampas ang kinakalkula ng oras sa 24 na oras, baka gusto mong gumamit ng isang pasadyang format tulad ng:

 
 [h]:mm // display hours > 24

Sinasabi ng square bracket syntax [h] sa Excel na ipakita ang mga tagal ng oras na mas malaki sa 24 na oras. Kung hindi mo gagamitin ang mga braket, ang Excel ay 'magpapaligid' lamang kapag ang tagal ay umabot ng 24 na oras (tulad ng isang orasan). Ito ang format ng oras na ginamit sa haligi B sa halimbawa sa itaas.

kung gaano karaming mga nested kung pahayag sa excel
May-akda na si Dave Bruns


^