Excel

Kumuha ng unang pangalan mula sa pangalan na may kuwit

Get First Name From Name With Comma

Formula ng Excel: Kumuha ng unang pangalan mula sa pangalan na may kuwitGenerikong pormula
= RIGHT (name, LEN (name)- FIND (', ',name)-1)
Buod

Upang makuha ang unang pangalan mula sa isang buong pangalan sa format na 'Huling, Una', maaari kang gumamit ng isang pormula na gumagamit ng mga function na TAMA, LEN at HANAP. Sa pangkaraniwang anyo ng pormula (sa itaas), ang pangalan ay isang buong pangalan sa format na ito:HULI UNA
Jones, Sarah
Smith, Jim
Gawin, Jane

Ang isang kuwit at puwang ang naghiwalay ng apelyido sa unang pangalan.

formula para sa porsyento ng isang numero

Sa halimbawa, naglalaman ang aktibong cell ng formula na ito:

 
= RIGHT (B4, LEN (B4)- FIND (', ',B4)-1)
Paliwanag

Sa isang mataas na antas, ang formula na ito ay gumagamit ng KARAPATAN upang kumuha ng mga character mula sa kanang bahagi ng pangalan. Upang malaman ang bilang ng mga character na kailangang makuha upang makuha ang unang pangalan, ginagamit ng formula ang pag-andar ng FIND upang hanapin ang posisyon ng ',' sa pangalan:isang naka-embed tsart ay para lang isang tsart sa isang worksheet
 
 FIND (', ',B4) // position of comma

HANAPIN ibabalik ang posisyon ng kuwit at puwang bilang isang numero. Ang numerong ito pagkatapos ay ibabawas mula sa kabuuang haba ng pangalan:

 
 LEN (B4)- FIND (', ',B4) // length of first name + 1

Ang resulta ay ang haba ng unang pangalan, kasama ang isang labis na character, dahil sa kuwit. Upang makuha ang totoong haba, ang 1 ay ibabawas:

 
 LEN (B4)- FIND (', ',B4)-1 // length of the first name

Dahil ang pangalan ay nasa reverse order (LAST, UNA), ang TAMA na pag-andar ay maaaring makuha lamang ang haba ng unang pangalan.

Halimbawa, ang pangalan ay 'Chang, Amy', ang posisyon ng kuwit ay 6. Kaya't pinapagaan nito ang panloob na pormula:

10 - 6 - 1 = 3 // haba ng unang pangalan

Pagkatapos:

excel # n / a kung
 
 RIGHT ('Chang, Amy',3) // 'Amy'

Tandaan: gagana lamang ang formula na ito sa mga pangalan sa Huling, Unang pormat, pinaghiwalay ng isang kuwit at puwang.

May-akda na si Dave Bruns


^