Excel

Ibigay kung mas malaki sa

Sum If Greater Than

Formula ng Excel: Ibigay kung mas malaki saGenerikong pormula
= SUMIF (range,'>1000')
Buod

Upang kabuuan kung mas malaki kaysa sa, maaari mong gamitin ang pagpapaandar ng SUMIF. Sa halimbawang ipinakita, naglalaman ang cell H6 ng formula na ito: 
= SUMIF (amount,'>1000')

kung saan ang 'halaga' ay a pinangalanang saklaw para sa mga cell D5: D11.

Ang formula na ito ay sumsumula ng mga halaga sa haligi D kapag sila ay higit sa 1000.

convert ang pulgada sa paa at pulgada
Paliwanag

Sinusuportahan ng pagpapaandar ng SUMIF ang Excel lohikal na mga operator (ibig sabihin, '=', '>', '> =', atbp.), upang magamit mo ang mga ito ayon sa gusto mo sa iyong pamantayan.

Sa kasong ito, nais naming tumugma sa mga halagang higit sa 1000, at ang 'saklaw ng pamantayan' ay kapareho ng 'saklaw ng kabuuan' kaya hindi na kailangang ipasok ang saklaw ng kabuuan bilang isang pangwakas na pagtatalo.kung paano ilagay sa excel ang notasyong pang-agham

Ang pagpapaandar ng SUMIF ay sumsumpleto lamang ng lahat ng mga halaga na mas malaki sa 1000.

Tandaan na kapwa ang operator (>) at ang halaga ng threshold ay nakapaloob sa dobleng mga quote ('). Kung nais mong isama ang bilang ng threshold sa kabuuan, gumamit ng higit sa o katumbas ng (> =), tulad nito:

kung paano gumawa ng isang kung pahayag sa excel
 
= SUMIF (amount,'>=1000')

Paggamit ng sanggunian ng cell

Kung nais mong ilagay ang dami ng threshold sa worksheet upang madali itong mabago, gamitin ang formula na ito:

 
= SUMIF (range,'>'&A1)

Kung saan ang A1 ay isang sanggunian sa isang cell na naglalaman ng bilang ng threshold. Ito ay isang halimbawa ng pagdudugtong .

Kahalili sa mga SUMIFS

Maaari mo ring gamitin ang pagpapaandar ng SUMIFS. Maaaring hawakan ng SUMIFS ang maraming pamantayan, ngunit ang pagkakasunud-sunod ng mga argumento ay naiiba mula sa SUMIF. Ang katumbas na formula ng SUMIFS ay:

 
= SUMIFS (amount,amount,'>1000')

Pansinin na ang saklaw na kabuuan ay laging nauuna sa pagpapaandar ng SUMIFS. Tandaan din na ang mga pamantayan ng SUMIFS ay kailangang ipasok nang pares (saklaw / pamantayan) na nangangahulugang ang pinangalanang saklaw na 'halaga' ay dapat na ipasok nang dalawang beses: isang beses bilang saklaw ng kabuuan, at isang beses bilang isang saklaw ng pamantayan.

May-akda na si Dave Bruns


^